Nový občanský zákoník: stavba je součástí pozemku [23. 04 2013]

Dne 1. ledna 2014 nastane jedna z největších revolucí v soukromém právu za posledních minimálně sto let.

 


Změny v exekučním řízení od 1. 1. 2013 (část 2.) [18. 02 2013]

 Zatímco minulý příspěvek se týkal spíše obecných otázek exekučního řízení, v tomto článku se budu zabývat novinkami v jednotlivých způsobech provedení exekuce. 

 


Změny v exekučním řízení od 1. 1. 2013 (část 1.) [19. 12 2012]

Dne 1. ledna 2013 vstoupí v účinnost novely dvou klíčových právních předpisů, a to občanského soudního řádu a exekučního řádu. Novinek bude mnoho, v následujících odstavcích se pokusím přestavit alespoň ty nejzásadnější. 


Novinky v legislativě: možnost exekučně postihnout majetek manžela povinného [07. 11 2012]

Dne 9. října 2012 byla prezidentem České republiky podepsána zásadní novela občanského soudního řádu, která mimo jiné umožňuje exekučně postihnout účet, mzdu, důchod nebo jiný příjem manžela dlužníka.


Připravovaná legislativa – novela insolvenčního zákona [10. 09 2012]

V současné době projednává Parlament České republiky další novelu zákona č. 182/2006 Sb., o úpaku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).


Judikatura – výše úroku z prodlení a dobré mravy [10. 09 2012]

Nejvyšší soud České republiky dne 16.5.2012 rozhodl ve věci vztahu výše úroku z prodlení a dobrých mravů.

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook