Novinky v legislativě: možnost exekučně postihnout majetek manžela povinného

Publikoval Mgr. David Paulus 07.11.2012

Dne 9. října 2012 byla prezidentem České republiky podepsána zásadní novela občanského soudního řádu, která mimo jiné umožňuje exekučně postihnout účet, mzdu, důchod nebo jiný příjem manžela dlužníka.

 

Tato novinka se stala součástí návrhu až během projednávání v Poslanecké sněmovně, původní návrh s ní tedy nepočítal. V současné době byla situace taková, že pokud jeden z manželů způsobil dluh, který tím spadl do společného jmění manželů, bylo možno exekučně postihnout veškerý majetek, který se ve společném jmění nachází mimo mzdy manžela či jeho účtu. Jelikož však docházelo ke zneužívání této úpravy a k ukrývání majetku manželů před exekutory, byl do § 262a OSŘ doplněn odstavec třetí, který zní:

 

Výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy nebo jiného příjmu manžela povinného, přikázáním pohledávky manžela povinného z účtu u peněžního ústavu, přikázáním jiné peněžité pohledávky manžela povinného nebo postižením jiných majetkových práv manžela povinného lze nařídit tehdy, jde-li o vydobytí závazku, který patří do společného jmění manželů.

 

Schválená novela by měla pomoci při vymáhání pohledávek a odstranit rozpor mezi hmotným a procesním právem, kdy mzda sice je součástí společného jmění, avšak exekučně postižitelná není. 

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook