Změny v exekučním řízení od 1. 1. 2013 (část 1.)

Publikoval Mgr. David Paulus 19.12.2012

Dne 1. ledna 2013 vstoupí v účinnost novely dvou klíčových právních předpisů, a to občanského soudního řádu a exekučního řádu. Novinek bude mnoho, v následujících odstavcích se pokusím přestavit alespoň ty nejzásadnější. 

 

Jednou z hlavních změn je odstranění dvoukolejnosti vykonávacího řízení, kdy měl věřitel na výběr, zda se při vymáhání své pohledávky obrátí na soud či na soudního exekutora. Od příštího roku budou až na výjimky provádět exekuce pouze soudní exekutoři. Soudy budou provádět výkon rozhodnutí v případech uvedených v § 251 odst. 2 OSŘ. Pokud se věřitel obrátí na soud s vymáháním v jiných věcech, soud návrh rovnou odmítne.

 

Další důležitou změnou je odstranění institutu nařízení exekuce soudem. Nově bude soud pouze pověřovat exekutora k provedení exekuce. Toto pověření však nebude rozhodnutím a nepůjde se proti němu odvolat. Exekuce tedy bude zahájena dnem, kdy exekuční návrh dojde exekutorovi, nicméně zjišťovat a zajišťovat majetek bude exekutor moci až po obdržení zmíněného pověření. O zahájení řízení budou povinný i oprávněný vyrozuměni exekutorem. Proti tomuto dokumentu opět nebude možno podat žádný opravný prostředek.

 

Náležitosti exekučního návrhu zůstávají obdobné s předchozí úpravou, nicméně zde existuje změna týkající se potvrzení o vykonatelnosti. Nově budou muset být opatřeny doložkou vykonatelnosti všechny exekuční tituly, tedy i ty, které vydal sám exekuční soud.

Powered by Drosera | Copyright © 2012 VALDAUF | Advokátní kancelář | Všechna práva vyhrazena - Kontakt - Facebook