Valdauf, advokátní kancelář, s.r.o.
vedená u MS v Praze sp.zn.: C 343292
IČ 09838198, DIČ CZ09838198

O nás

JUDr. Karel Valdauf

Advokátní kancelář JUDr.Karla Valdaufa byla založena počátkem roku 2001 a jsme tedy stabilizovanou právní firmou. Od počátku svého působení na trhu poskytujeme služby téměř ve všech právních odvětvích. Svým spolupracovníkům se snažíme předávat dlouhodobé zkušenosti zejména z oblasti občanského práva. Zaměstnáváme  v pracovním poměru či jinak smluvně spolupracujeme s více než dvaceti právníky.

Naši klientelu tvoří české i zahraniční právnické osoby podnikající v pojišťovnictví ,energetice, stavebnictví , v oboru správy nemovitostí či autorských práv. Svým klientům poskytujeme odborné konzultace, zastupujeme je v aktivních i pasivních soudních sporech, zpracováváme závazná právní stanoviska , řešíme spory mezi společníky, zastupujeme je v soudních a exekučních řízeních.

Klienty naší kanceláře jsou ale i fyzické osoby nepodnikatelé, kterým pomáháme při řešení problémů zejména ze závazkových právních vztahů, a to jak z oblasti rodinného práva , práva souvisejícího s výstavbou, prodejem či pronájmem nemovitostí, z odpovědnosti za škodu a bezdůvodného obohacení atd.

Vzhledem k dlouhodobé praxi zejména v oblasti tzv, krizových řízení máme rozvinutou spolupráci s exekutorskými úřady na celém území České republiky.