Valdauf, advokátní kancelář, s.r.o.
vedená u MS v Praze sp.zn.: C 343292
IČ 09838198, DIČ CZ09838198

Specializace

Občanské právo a právo obchodních korporací

Zabezpečujeme veškeré právní služby počínaje konzultací a následném smluvním zastřešení závazkových vztahů ve všech oblastech občanského práva.

V oboru práva nemovitostí a stavebního práva poskytujeme našim klientům komplexní právní služby související s výstavbou nemovitostí, jejich správou jakož i právní servis související  s převody a nájmy nemovitostí.

Zajišťujeme zastupování klientů v rámci rozvodového řízení se zjišťováním příčin rozvratu i bez zjišťování příčin rozvratu manželství, zastupování klientů v rámci řízení o výživném, u přípravy dokumentů pro rozvodové řízení bez zjišťování příčin rozvratu.

Poskytujeme Právní poradenství při zakládání obchodních korporací, příprav smluv o převodu obchodního podílu a v neposlední řadě právní poradenství při konání valných hromad obchodních korporací.

Advokátní kancelář zajišťuje pro své klienty přípravu smluvních dokumentů v českém, anglickém, německém, ruském a maďarském jazyce.


Vymáhání a správa pohledávek

Advokátní kancelář má dlouhodobé zkušenosti se správou rozsáhlých portfolií pohledávek. Pro své klienty zajišťujeme komplexní právní servis od mimosoudního inkasa pohledávek až po zastupování oprávněného v exekučním řízení. Správu pohledávek současně realizujeme i aktivní účastí na insolvenčních, dědických či trestních řízeních a likvidacích.

Insolvenční řízení

Advokátní kancelář zajišťuje zastupování klienta před soudy a rozhodčími soudy po celém území České republiky. Poskytujeme komplexní právní služby v oblasti úpadkového práva, a to jak dlužníkům, kterým hrozí insolvence, tak i věřitelům, kteří potřebují uplatnit své pohledávky.


Energetické právo

Zajišťujeme zastupování klientů v řízení před energetickým regulačním úřadem a vymáhání pohledávek ze smluv o sdružených dodávkách energií.

Pracovní právo

Zaměřujeme se zejména na spory mezi účastníky pracovně právních sporů a řešíme vzájemné nároky vyplývající z pracovně právních vztahů.